Honoured Community Members

by Vanik Council (UK)

Vanik Council UK honours those Community Members who have provided excellent service to our community.

(In alphabetical order)

Babulal R Mehta
Bhupendra Shah
Chimanlal A Shah
Dhirendra Sanghrajka
Dhirubhai Lavingia
Hasthising P Patel
Jayantibhai Ghelani
Jayman P Mehta
Prof. Kanti V Maradia
Lalchand Mehta
Mahendra Mehta
Cllr Navin F Shah
Pranlal V Parekh
Ramesh Mehta
Ramesh J Shah
Dr. Ramesh L Mehta
Ramniklal R Mehta
Rati Shah
Shantilal D Kothari
Subhash K Bakhai
Vasantrai D Shah
Mrs Vilasben R Dhanani
Vinod Kapashi
Vinod P Udani
Viryash Shah
Yogesh B Mehta
Zaverchand J Chhatrisha
Show More

© 2016 by NCVA                                                                                                                                                                                                             

Rati Shah